• Piknik Rodzinny

     • Serdecznie Zapraszamy wszystkie Dzieci z Rodzicami na Piknik Rodzinny,

      który odbędzie się w dniu 01. 06. 2022 r. (środa) w godz. 1530 – 1830 

      Planowane atrakcje: zabawa z wodzirejem, konkursy, ciasteczka w„kawiarence”, lody, kiełbaski z grilla,  „niespodzianki”, piosenki z okazji Dnia Rodzica, mecz piłki nożnej chłopców z gr. V i gr. VI.

      Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rodziców o wsparcie w gromadzeniu niespodzianek (zabawki, drobiazgi, przybory szkolne, kolorowanki, różne gadżety, bajeczki itp.)

      Rada Rodziców prosi chętnych Rodziców o przygotowanie na Piknik  Rodzinny, „słodkich niespodzianek „ –ciast i różnych ciasteczek.

     • Zapisy na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2022r.

     • Uprzejmie prosimy wszystkich Rodziców, którzy potrzebują

      zapewnić opiekę dzieciom w okresie wakacyjnym, tj. miesiącu lipcu 2022 r.

      o wpisanie się na listę u intendenta

      Informacja ta jest konieczna do zorganizowania żywienia i opieki w wyznaczonych dniach.

      Zapisów prosimy dokonywać najpóźniej do dnia 31.05.2022r. (wtorek)

       

      Prosimy o przemyślane decyzje, gdyż po w/w terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenia nie będą przyjmowane, a dzieci w tych dniach będą w grupach łączonych.

     • Zapisy na dyżur w piątek po "BOŻYM CIELE"

     •  

      Uprzejmie prosimy wszystkich Rodziców, którzy potrzebują

      zapewnić opiekę dzieciom w piątek po „BOŻYM CIELE”, tj.

      17 czerwca 2022 r.

      o wpisanie się na listę u intendenta

      Informacja ta jest konieczna do zorganizowania żywienia i opieki w wyznaczonych dniach.

      Zapisów prosimy dokonywać najpóźniej do dnia 09.06.2022r. (czwartek),

       

      Prosimy o przemyślane decyzje, gdyż po w/w terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenia nie będą przyjmowane, a dzieci w tych dniach będą w grupach łączonych.

     • Życzenia Świąteczne

     • Rodzicom oraz wszystkim przedszkolakom składamy życzenia, Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
      przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
      Radosnego, wiosennego nastroju,
      serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
      oraz wesołego "Alleluja"

     • Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

     • Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie do dn.05.04.2022r. godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Lista zakwalifikowanych dzieci znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola. Można również sprawdzić w systemie Nabór Vulcan logując się na swoje konto.  Potwierdzenia woli można dokonać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub złożyć w przedszkolu na przeznaczonym do tego druku ewentualnie  przesłać skan potwierdzenia na email: sekretariat@pp28.resman.pl

     • Prosimy o 1% podatku dla PP 28

     • Podaruj 1%

      Jeżeli chcesz wesprzeć naszą działalność i pomóc w rozwoju placówki, przekaż

      1% z ogólnej kwoty podatku

      (po odliczeniach)

      na konto Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”

      35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 30,

      z dopiskiem PP-28.

      Numer KRS 0000145905

      Serdecznie dziękujemy !!!

      W ubiegłym roku za kwotę z odpisów z podatku 1636 zł, został dofinansowany zakup monitora multimedialnego. W tym roku chcielibyśmy zakupić dywan interaktywny.

     • Konkurs dla dzieci i Rodziców

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami

      do wzięcia udziału w opracowaniu książki kucharskiej pt.

       „Festiwal Smaków Obiadowych Rzeszowskich Przedszkoli Promujących Zdrowie” – Zupy kolorowe, smaczne i zdrowe jako źródło cennych witamin. Termin wykonania prac w I etapie przedszkolnym - 25.03.2022.

      Regulamin znajduje się w zamieszczonym pliku. Festiwal_Smakow_Obiadowych_-_regulamin.doc

     • Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO

     • W związku z wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego BRAVO w naszym województwie, obowiązuje zakaz wpuszczania do Przedszkola dodatkowych osób. Bardzo prosimy Rodziców kandydatów do Przedszkola o podpisywanie wniosków  podpisem kwalifikowanym  lub profilem zaufanym  albo o przesłanie  przeskanowanych wypełnionych i podpisanych  wniosków  zgłoszeniowych wraz z załącznikami drogą  mailową na adres: sekretariat@pp28.resman.pl.      KOMUNIKAT 

     • Akcja "Dzieci - dzieciom" pomoc dla dzieci z Ukrainy.

     • Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości" wraz z Rzeszowskim Centrum Medycznym, reprezentowanym przez Panią dr n.med.Ewę Jakubiec-Blajer organizuje pomoc dla dzieci z Ukrainy w ramach Akcji "Dzieci – Dzieciom. Akcja trwa do 4 marca 2022r.(piątek) i polega na zorganizowaniu wśród społeczności Przedszkola zbiórki trwałych artykułów spożywczych i chemicznych itp.

     • Życzenia dla najdroższych Dziadków

     • Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, miłości najbliższych oraz uśmiechu na każdy dzień składają Przedszkolaki oraz wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

      Z tej okazji serdecznie zapraszamy do oglądania naszej strony internetowej w zakładkach "Galeria zdjęć" oraz "Filmy", gdzie przedszkolaki przygotowały dla swoich najdroższych Dziadków niespodziankę.

       

     • Akcja charytatywna "Dzieci-Dzieciom"

     • Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości" wraz z Rzeszowskim Centrum Medycznym, organizuje pomoc dla dzieci i ubogich rodzin Polaków mieszkających na Ukrainie w ramach Akcji "Dzieci - Dzieciom" .Cała Akcja trwa od 17 listopada 2021r. do  16 grudnia 2021r. i polega na zorganizowaniu wśród społeczności Przedszkola zbiórki trwałych artykułów spożywczych  i chemicznych

     • Podziękowania za 1% podatku.

     • Serdecznie Dziękujemy Rodzicom, Darczyńcom i Sympatykom za przekazanie 1% podatku dla naszego przedszkola. Uzyskana kwota  1636,00 zł zostanie wykorzystana na doposażenie Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie.

       

     • Podziękowania - Rzeszowski Budżet Obywatelski - Przedszkola

     • Serdecznie Dziękujemy Rodzicom i Wszystkim, którzy włączyli się w głosowanie na Rzeszowski Budżet Obywatelski na zadanie nr 7 z kategorii 1 „Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na place zabaw”. Dziękujemy za tak wspaniałą aktywność, udało się, mamy to...

       

      Na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa https://rbo.erzeszow.pl/projekty ukazała się lista propozycji, na które będzie można głosować w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

      Zadania, podobnie jak w poprzednich latach są w trzech kategoriach: miejskiej, osiedlowej i kulturalnej.W ramach propozycji zadania miejskiego zachęcamy do głosowania na zadanie nr 7 z kategorii I ogólnomiejskiej: „Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na place zabaw”

      7. Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na place zabaw (1 000 000 zł.)

      Głosowanie odbywa się w dniach od 10 września do 8 października 2021 r.O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania. Głosowanie przeprowadza się w formie:

      1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl;

      2. papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem”

     • Ważne informacje dla Rodziców

     • Drodzy Rodzice,
      od 1 września 2021 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 19 listopada 2020r.

      Oto kilka najważniejszych zasad:

      – do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

      – Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15. 

      – prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:
      Gr.I 7.00 – 17.00
      Gr.II 7.30 – 15.30
      Gr.III 7.30 – 15.30
      Gr.IV 7.00 – 17.00
      Gr.V 7.00 – 16.00
      Gr.VI 6.30 – 16.30

      – rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny holl, szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:
      1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
      odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
      4 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.

      – w krótkim czasie, nie przekraczającym 3-4 minuty należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuść budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości dystansu społecznego,

      – pracownik przedszkola zaprosi dziecko i odprowadzi dziecko pod opiekę nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

      – przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest zabronione

      – rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 

      – dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.

      – zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka z przedszkola.

      Ponadto: Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  Aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2021 r. w  Publiczny Przedszkolu Nr 28 w Rzeszowie w czasie zagrożenia epidemicznego. 

      Rodzice/prawni opiekunowie przed rozpoczęciem roku szkolnego, najpóźniej w dniu 1 września, powinni dostarczyć do przedszkola podpisane upoważnienie do odbioru dziecka, oświadczenie o przetwarzaniu wizerunku, zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka oraz oświadczenie Rodziców w okresie pandemii. Druki można pobrać ze strony internetowej lub w przedszkolu, codziennie w godzinach 7:00-15:00.

      Od 30 sierpnia 2021 r. będzie można uzyskać informację na temat grupy, do której dziecko zostało przyjęte oraz wychowawców prowadzących daną grupę. Rodzice dzieci nowych będą mogli odebrać indywidualne karty czytnikowe (koszt 15 zł/karta) do zliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz zamówić dodatkowe. W tym celu należy zgłosić się do przedszkola osobiście.

      Pomiaru temperatury dziecko będzie miało dokonywane w sali w godzinach porannych. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C) lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu odebrania dziecka z placówki.

      Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi. Przypominamy o obuwiu zmiennym dla każdego dziecka.

      Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o codzienną higienę.

      Rodzice, których dzieci będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie od 1 września 2021r. są zobowiązani  do uzupełnienia dokumentów zamieszczonych na stronie i przyniesienie do placówki w pierwszym dniu pobytu.

      Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

      Joanna Giebel – Dyrektor Przedszkola

      Upoważnienie_do_odbioru_dziecka

      Zgoda_na_pomiar_temperatury_ciała_dziecka

      Zgoda_wizerunek_dziecka

      Oświadczenie_Rodziców_w okresie_pandemii

      Procedury_zapewnienia_bezpieczeństwa

       

     • KILKA WAŻNYCH INFORMACJI I DOBRYCH RAD DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

     •  

      WYPRAWKA MALUCHA – GRUPA I MISIACZKI i GRUPA II ZAJĄCZKI

      1. Buciki na zmianę, wygodne antypoślizgowe, które dziecko będzie mogło samodzielnie zdjąć i ubrać, podpisane
      2. Ubranka na zmianę, w podpisanym woreczku, odpowiednie do pory roku
      3. Chusteczki higieniczne w  pudełku
      4. Chusteczki nawilżane
      5. Kocyk polarowy o wymiarze nie mniejszym niż 130 x 170

       

      JAK UBRAĆ DZIECKO

      1. spodnie, spódniczki najlepiej na gumkę nie za luźną i nie za ciasną
      2. nakrycie głowy
      3. bluzki z odpowiednio luźnymi rękawami (dzieci myją ręce z podciągniętymi rękawami, aby ich nie zamoczyć, za ciasne rękawy które nie dadzą się podciągnąć sprawią, że dziecku trudno będzie ich nie zmoczyć)
      4. buty wyjściowe łatwe do wkładania, najlepiej zapinane na rzepy

       

      JAK POŻEGNAĆ SIĘ Z DZIECKIEM

      1. Zostaw aktualny numer kontaktowy do siebie.!!!!
      2. Jeśli dziecko będzie odbierać ktoś inny niż rodzic, pozostaw pisemne upoważnienie do odbioru dziecka z danymi tej osoby.
      3. Postaraj się pożegnać z dzieckiem czule, ale jak najkrócej, nawet jeśli płacze.
      4. Zapewnij dziecko, że je kochasz, że przyjdziesz np. po obiedzie, dotrzymuj danego słowa, ustal sobie formę pożegnania odprowadź do sali i wyjdź z przedszkola.
      5. Nauczyciel zawsze przekaże Ci wiadomość o adaptacji Twojego dziecka.
      6. Uwierz – każdy pierwszy raz jest trudny. Maluch na adaptację potrzebuje czasem nawet 2 miesiące.
      7. Można w początkowej fazie adaptacji odbierać dziecko wcześniej, na przykład po zupie o godzinie 12.
     • Informacje dla Rodziców

     • Prosimy rodziców dzieci, które odchodzą z naszego Przedszkola o złożenie oświadczenia i podanie numeru konta, na jakie mamy przesłać zwrot nadpłaty              ( w oświadczeniu prosimy podać imię i nazwisko właściciela konta).

      Oświadczenie można składać drogą elektroniczną na adres : intendent@pp28.resman.pl