• Przedszkole Promujące Zdrowie

    •  

     Publiczne Przedszkole nr 28
     w Rzeszowie
     to
     Przedszkole Promujące Zdrowie

      

      

     Definicja przedszkola promującego zdrowie.

     Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działanie, które sprzyjają:

     • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)
     • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

      

     Co to jest promocja zdrowia? 

     Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło:
     Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.
     Przedszkole jest systemem społecznym, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania (rozwojowe, zawodowe, rodzicielskie, opiekuńcze) społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu – środowisku opieki, edukacji i pracy – istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności. Możliwości ich wpływania na zmiany tych czynników oraz warunki i funkcjonowanie przedszkola są jednak zróżnicowane.

     W przedszkolu promującym zdrowie należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz  identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.
      
                 Od 2015r. nasze przedszkole ma zaszczyt należeć do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizując Program Promocji Zdrowia podejmujemy różnorodne działania i projekty edukacyjne kształtujące świadomość całej społeczności przedszkolnej na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach.
      

     23 kwietnia 2018r. nasze przedszkole otrzymało
     Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

      

     Uroczyste wręczenie nastąpiło podczas wojewódzkiej konferencji: „EDUKACJA DLA ZDROWIA” z udziałem honorowego gościa Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

     Przyznanie Certyfikatu, a więc włączenie naszego przedszkola do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zostało poprzedzone 5-letnim okresem  intensywnej działalności całej społeczności szkolnej na rzecz promocji zdrowia. Po pierwszych 2 latach uzyskaliśmy Certyfikat Rejonowy, a po kolejnych 3 latach Certyfikat Wojewódzki.
      
                   W Publicznym Przedszkolu nr 28 podejmowane są już od kilku lat spójne, przemyślane i długofalowe działania na rzecz promocji zdrowia. Zdrowie traktujemy całościowo, uwzględniając wszystkie jego aspekty, czyli zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz aspekt duchowy. Troska o zdrowie dotyczy przede wszystkim wychowanków, ale również pozostałych członków społeczności przedszkolnej, czyli wszystkich pracowników oraz rodziców. W naszej społeczności staramy się popularyzować zdrowy styl życia i włączać
     w nasze działania rodziny i instytucje z którymi współpracujemy. Wspólnie dbamy o dobry klimat społeczny, zadowolenie i warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu i rozwojowi. Zespół promocji zdrowia opracowuje własne plany działań i ich ewaluację zgodnie z zasadami przyjętymi w sieci PPZ. Działania na rzecz zdrowia realizują wszystkie grupy, uwzględniane są w rocznych planach pracy przedszkola.
      
                 Przyjęty model PPZ stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów. Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) PPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą tą placówkę od innych, które nie podjęły się tworzenia PPZ. Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji PPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”. We wrześniu 2018r. została
     przeprowadzona ponowna diagnoza stanu wyjściowego w naszym placówce.
      
      

     Standardy przedszkola promującego zdrowie

      

     1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
     2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci
     3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
     4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

      


     Publiczne Przedszkole nr 28 jako Przedszkole Promujące Zdrowie nieustannie dąży do:

     •  zapewnienia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej i sprawdzania ich efektów;
     •  tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku, empatii i współpracy;
     • praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zachęcania ich rodziców do kontynuowania tych zachowań w domu;
     • zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji
     • żywieniowych/ smakowych zgodnie z ich potrzebami;
     • zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
     • wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności fizycznej i zorganizowanych zajęć ruchowych;
     • rozwijania umiejętności życiowych – osobistych i społecznych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

      
            Główne zadania PPZ to: budowanie dobrych relacji między rodzicami (a także innymi członkami rodzin) dzieci, zachęcanie ich do współdziałania w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, inicjowanie różnych działań, uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, itd.
      
           Przynależność do Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla naszej placówki a jednocześnie zobowiązaniem do upowszechniania działań służących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Będziemy się starać to zobowiązanie wypełniać aby po kolejnych kilku latach ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

      

     Nasze działania

     2019/2020

      

     Zabawy na świeżym powietrzu - wrzesień

     W myśl hasła "ruch to zrowie", dzieci z naszego przedszkola każdego dnia, jeśli tylko pozwala na to pogoda wychodzą do ogrodu przedszkolnego lub na spacery.

         

      

     Wizyta pani dzielnicowej - wrzesień

     Nasza placówka dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Pani dzielnicowa uczyła nasze dzieci jak bezpiecznie poruszać się po chodniku i przejściach dla pieszych.

        

      

     Wycieczka na skrzyżowanie - wrzesień

     Dbając o bezpieczeństo naszych przedszkolaków, najstarsze grupy wybrały się na skrzyżowanie aby przypomnieć sobie o zasadach właściwego poruszania się na przejściu dla pieszych oraz utrwalić sobie najważniejsze znaki drogowe.

        

      

     Projekt - "Zdrowo jem, więcej wiem" - październik

     Grupa "Tygrysów" przystąpiła do projektu "Zdrowo jem, więcej wiem", dzięki któremu zdobywa wiedzę na temat zdrowego stylu życia w szczególności o zdrowym odżywianu i aktywności fizycznej. Dzieci poznawały smaki owoców egzotycznych za pomocą zmysłów: dotyku, zapachu i smaku.

        

      

     Projekt "Śniadanie daje moc" - listopad

     Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie "Śniadanie daje moc", który ma na celu uświadomienie dzieciom ważnej roli śniadania oraz promowanie zdrowego odżywiania.

        

      

     XI Przegląd mody ekologicznej - listopad

     Jak co roku nasze przedszkole zorganizowało Przegląd Mody Ekologicznej w Domu Kultury przy ulicy Osmeckiego, podczas którego dzieci z różnych przedszkoli zaprezentwały piękne stroje wykonane z materiałów odzyskanych w ramach recyklingu. Nasze przedszkole reprezntowały dzieci z grup "Smerfów", "Skrzatów" i "Tygrysów" .

        

      

     Konkurs "Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola" - listopad

     Dzieci z grupy III, V i VI wzięły udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt.: "Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola". W kategorii dzieci sześcioletnich drugie miejsce zdobyła Ania z grupy III, a wyróżnienie otrzymały Marysia z grupy III i Nadia z grupy V.

      

      

     Aerobik przedszkolaka - listopad

     28 listopada w MDK odbył się VI Międzyprzedszkolny przegląd muzyczno-ruchowy "Aerobik Przedszkolaka" organizowany przez Przedszkole Nr 12 w Rzeszowie. Piękny układ taneczny przygotowała grupa "Tygrysów".

        

      

     Piramida Zdrowia - grudzień

     W ramach poznawania zdrowych nawyków żywienia, grupa "Skrzatów" wzięła udział w zajęciach edukacyjnychm na których poznawała piramidę żywienia. Po pogadance dzieci z pomocą pani nauczycielki wykonały wspólną pracę plastyczną, która na codzień wisi w ich sali i przypomina o tym jak należy się prawidłowo odżywiać.

      

     VI Mistrzostwa Rzeszowa Przedszkolaków w halowej piłce nożnej - styczeń

     W dniach 21-21 stycznia odbyły się VI Mistrzostwa Rzeszowa Przedszkolaków w halowej piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta. Tymek, Borys i Adaś z grupy Smerfów oraz Lila, Tobiasz Ch., Tobiasz M. i Olek z grupy Tygrysów dzielnie walczyli na boisku.

        

      

     Program "Aktywny przedszkolak" - styczeń

     Nasze sześciolatki od stycznia uczestniczą w programie "Aktywny przedszkolak". W każdy poniedziałek odbywają się zajęcia ruchowe mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

        

      

     Owocowo - warzywne szaszłyki - luty

     W ramach promowania zdrowego odżywiania Skrzaty wzięły udział w zajęciach kulinarnych na których same zrobiły szaszłyki z marchewki, jabłka, kalarepki i pomarańczy. A następnie ze smakiem je skonsumowały.

        

      

     Turniej sportowy w Szkole Podstawowej nr 22 - luty

     Grupy "Smerfów" i "Tygrysów" wzięły udział w zawodach sportowych gdzie konkurowły ze starszakami z innych rzeszowkich przedszkoli podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 22.

        

      

     Spotkanie z lekarzem - marzec

     Grupy "Zajączków" i "Skrzatów" spotkały się z panią radiolog, która najpierw opowiedziała nam o swoim zawodzie, zaprezentowała stetoskop, fartuch oraz wyjaśniła co to są zdjęcia rentgenowskie, a nastepnie opowiedziała jak należy dbać o higienię i prawidłowo myć ręce.

        

      

     Projekt "Czyściochowe Przedszkole" - marzec

     Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Czyściochowe Przedszkole", w ramach którego najstarsze grupy poznają zasady prawidłowego dbania o higienę. Grupa "Smerfów" realizując pierwszy moduł dowiedziała się jak dbać o czystość rąk. Pod koniec zajęć wszyscy otrzymali pamiątkowe dzienniczki, do których będą wklejać naklejki po każdym module.

        

     Nasze działania

     2020/2021

     Zabawy na świeżym powietrzu /WRZESIEŃ

     Zabawy na świeżym powietrzu są super. Gry i zabawy ruchowe są bardzo ważne w rozwoju dziecka, ale te na świeżym są wręcz nie do przecenienia.

                 

      

     Bezpieczny Przedszkolak /WRZESIEŃ

     Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego aktualne postawy oraz przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może pojawić się podczas zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań. Program „Bezpieczny Przedszkolak” został opracowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowanie Przedszkolnego. Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci                w sytuacjach zagrażających ich zdrowi i życiu.

      

      

      

     Zdrowe odżywianie /WRZESIEŃ

     Każdy przedszkolak o tym wie,  że zdrowe żywienie wpływa pozytywnie na życie każdego     z nas. Przedszkolaki dobrze wiedzą, jak ważne jest jedzenie warzyw i owoców. Czy to jabłko, czy to gruszka, chętnie wskoczy mi do brzuszka. Może śliwka, banan też, chcesz być zdrowym – wszystko zjesz! Najlepsza frajdą dla dzieci jest samodzielne przygotowywanie przekąsek. Dzieciom bardzo podobało się przygotowywanie owocowych szaszłyków. Taka zabawa to również, świetna zabawa manualna. Mmmmm… pyszne!

                 

      

     Dzień Przedszkolaka /WRZESIEŃ

     20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Ten dzień był wyjątkowy dla dzieci, nie brakowało zabaw ruchowych, tańców przy muzyce, zabaw z chustą animacyjną. Super zabawą okazał się tor przeszkód, a także zabawy z chustą. Mottem tego dnia było hasło w zdrowym ciele zdrowy duch! By chwilę odpocząć, dzieci mogły wyrazić się podczas zajęć plastycznych.

                    

      

     Dzień uśmiechu /PAŹDZIERNIK

     Światowy Dzień Uśmiechu przypada co roku, w pierwszy piątek października. Święto uśmiechu obchodzone jest od 1999 roku. Symbolem tego dnia jest uśmiechnięta buźka, tzw. "smiley face" i była zalążkiem do stworzenia Światowego Dnia Uśmiechu. Światowy Dzień Uśmiechu ma nam przypomnieć o tym, że warto się na chwilę zatrzymać, dostrzec drugiego człowieka i zwyczajnie się do niego uśmiechnąć, czyniąc swój i jego świat lepszym. Wiele badań potwierdza, że: śmiech poprawia odporność, dotlenia nasz mózg, działa jak naturalny energetyk, relaksuje.

        

         

      

     Porządki w ogrodzie /PAŹDZIERNIK

     Piękna jesień zawitała w naszym ogrodzie przedszkolnym dlatego postanowiliśmy zabrać się do pracy. Dzieci z wielkim zaangażowaniem grabiły liście co sprawiło wiele radości                  i przyjemności. W ten sposób przedszkolaki rozbudziły w sobie potrzebę dbania o najbliższe otoczenie oraz wzbogaciły wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, a także zrobiły coś pożytecznego dla środowiska. Przedszkolaki nauczyły się również jak dbać o estetykę naszego ogrodu przedszkolnego. Dzieci były bardzo zmęczone, ale jednocześnie zadowoleni i dumni ze swojej pracy.

         

      

     Śniadanie daje moc /LISTOPAD

     Jak co roku dzieci z naszego Przedszkola uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji “Śniadanie Daje Moc. Wszystkie dzieci już wiedzą, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem każdego dnia. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki,  lepiej koncentrują się podczas zajęć i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.

           

        

      

     Jesienne zabawy /LISTOPAD

     Każda okazja jest dobra, by się poruszać, dlatego kiedy dzieci przebywają na  świeżym  powietrzu warto inicjować zabawy – wpływa to pozytywnie na zdrowie. Badania dowodzą, ze zabawy na dworze hartują i wzmacniają odporność oraz wspomagają prawidłowy rozwój dzieci na wszelkich możliwych płaszczyznach  

             

      

     Dokarmianie ptaków /GRUDZIEŃ

     Zima to trudny czas dla ptaków, ale z naszą pomocą przetrwają ją na pewno łatwiej.              O skrzydlatych przyjaciołach pamiętają jak co roku nasze przedszkolaki. W tym roku zima jest sroga, mróz i śnieg uniemożliwiają poszukiwanie pokarmu, dlatego nasze przedszkolaki przygotowały dla nich ulubione smakołyki. Dokarmiając ptaki, dzieci zbliżają się do nich, uczą się, pobudzają swoje zainteresowanie, uwrażliwiają na przyrodę, a także mają poczucie, że robią coś dobrego dla przyrody.

      

                

      

     My się zimy nie boimy! /STYCZEŃ

     Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! Szczypie w nosy, szczypie w uszy Mroźnym śniegiem w oczy prószy, Wichrem w polu gna! Nasza zima zła!... Zima w tym roku, w końcu do nas przyszła. Gdy tylko pojawiła się odpowiedni ilość śniegu, dzieci z naszego przedszkola od razu wzięły się do pracy i ulepiły dużego bałwana. Zimowa aura zachęcała również do zabaw na śniegu, rozegrała się bitwa na śnieżki. Przy okazji, dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu.

      

     Zielony kącik przyrody /LUTY

     Grupa Skrzaty - założyła w sali zielony kącik przyrody. Dzieci poznały różne możliwości hodowli roślin w kąciku: w ziemi, na wacie, w słoiku, woreczku strunowym. Omówiły warunki potrzebne do rozwoju roślin. Skrzaty własnoręcznie posadziły pietruszkę i cebulę. Celem zajęcia była obserwacja wzrostu roślin,  jak również zachęcenie dzieci do zjadania pierwszych warzyw i nowalijek.

                    

                  

      

     Dzień dentysty /MARZEC

     5 marca obchodziliśmy "Dzień Dentysty". Podczas zajęć dzieci poznały pracę dentysta, a przede wszystkim przełamywały lęk                    i nieśmiałość przed wizytą w gabinecie stomatologicznym. Utrwalały też wiedzę na temat profilaktyki oraz higieny jamy ustnej. Dowiedziały się jakie są etapy mycia zębów i jaki wpływ na nich ma zdrowe odżywianie, oraz czego nie należy jeść, aby zęby były zdrowe.

                 

                 

      

     EKOEKSPERYMENTARIUM/ KWIECIEŃ

     Dzieci z grupy Skrzatów wzięły udział w projekcie Ekoeksperymentarium, który ma na celu rozwijać dobre praktyki ekologiczne.Pokazuje jak świadomie robić zakupy,sprzatać czy oszczędzać wodę, wszystko za pomoca gry.

         

     ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI/ KWIECIEŃ

     Międzynarodowy Dzień Ziemi Święto obchodzone jest 22 kwietnia. Jest to świetny moment, aby na chwilę przystanąć i rozejrzeć się dookoła siebie. Wiele osób z pewnością zauważy, jak bardzo zaśmiecone jest środowisko.