Nawigacja

O przedszkolu

Przedszkole Promujące Zdrowie

 

Publiczne Przedszkole nr 28 w Rzeszowie

to
Przedszkole Promujące Zdrowie

 

 

Definicja przedszkola promującego zdrowie.

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działanie, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

Co to jest promocja zdrowia? 

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło:
Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.
Przedszkole jest systemem społecznym, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania (rozwojowe, zawodowe, rodzicielskie, opiekuńcze) społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu – środowisku opieki, edukacji i pracy – istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności. Możliwości ich wpływania na zmiany tych czynników oraz warunki i funkcjonowanie przedszkola są jednak zróżnicowane.

W przedszkolu promującym zdrowie należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz  identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.
 
            Od 2015r. nasze przedszkole ma zaszczyt należeć do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizując Program Promocji Zdrowia podejmujemy różnorodne działania i projekty edukacyjne kształtujące świadomość całej społeczności przedszkolnej na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach.
 

23 kwietnia 2018r. nasze przedszkole otrzymało
Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Uroczyste wręczenie nastąpiło podczas wojewódzkiej konferencji: „EDUKACJA DLA ZDROWIA” z udziałem honorowego gościa Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

Przyznanie Certyfikatu, a więc włączenie naszego przedszkola do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zostało poprzedzone 5-letnim okresem  intensywnej działalności całej społeczności szkolnej na rzecz promocji zdrowia. Po pierwszych 2 latach uzyskaliśmy Certyfikat Rejonowy, a po kolejnych 3 latach Certyfikat Wojewódzki.
 
              W Publicznym Przedszkolu nr 28 podejmowane są już od kilku lat spójne, przemyślane i długofalowe działania na rzecz promocji zdrowia. Zdrowie traktujemy całościowo, uwzględniając wszystkie jego aspekty, czyli zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz aspekt duchowy. Troska o zdrowie dotyczy przede wszystkim wychowanków, ale również pozostałych członków społeczności przedszkolnej, czyli wszystkich pracowników oraz rodziców. W naszej społeczności staramy się popularyzować zdrowy styl życia i włączać
w nasze działania rodziny i instytucje z którymi współpracujemy. Wspólnie dbamy o dobry klimat społeczny, zadowolenie i warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu i rozwojowi. Zespół promocji zdrowia opracowuje własne plany działań i ich ewaluację zgodnie z zasadami przyjętymi w sieci PPZ. Działania na rzecz zdrowia realizują wszystkie grupy, uwzględniane są w rocznych planach pracy przedszkola.
 
            Przyjęty model PPZ stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów. Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) PPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą tą placówkę od innych, które nie podjęły się tworzenia PPZ. Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji PPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”. We wrześniu 2018r. została
przeprowadzona ponowna diagnoza stanu wyjściowego w naszym placówce.
 
 

Standardy przedszkola promującego zdrowie

 

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 


Publiczne Przedszkole nr 28 jako Przedszkole Promujące Zdrowie nieustannie dąży do:

 •  zapewnienia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej i sprawdzania ich efektów;
 •  tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku, empatii i współpracy;
 • praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zachęcania ich rodziców do kontynuowania tych zachowań w domu;
 • zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji
 • żywieniowych/ smakowych zgodnie z ich potrzebami;
 • zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
 • wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności fizycznej i zorganizowanych zajęć ruchowych;
 • rozwijania umiejętności życiowych – osobistych i społecznych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

 
       Główne zadania PPZ to: budowanie dobrych relacji między rodzicami (a także innymi członkami rodzin) dzieci, zachęcanie ich do współdziałania w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, inicjowanie różnych działań, uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, itd.
 
      Przynależność do Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla naszej placówki a jednocześnie zobowiązaniem do upowszechniania działań służących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Będziemy się starać to zobowiązanie wypełniać aby po kolejnych kilku latach ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Nasze działania

2019/2020

 

Zabawy na świeżym powietrzu - wrzesień

W myśl hasła "ruch to zrowie", dzieci z naszego przedszkola każdego dnia, jeśli tylko pozwala na to pogoda wychodzą do ogrodu przedszkolnego lub na spacery.

    

 

Wizyta pani dzielnicowej - wrzesień

Nasza placówka dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Pani dzielnicowa uczyła nasze dzieci jak bezpiecznie poruszać się po chodniku i przejściach dla pieszych.

   

 

Wycieczka na skrzyżowanie - wrzesień

Dbając o bezpieczeństo naszych przedszkolaków, najstarsze grupy wybrały się na skrzyżowanie aby przypomnieć sobie o zasadach właściwego poruszania się na przejściu dla pieszych oraz utrwalić sobie najważniejsze znaki drogowe.

   

 

Projekt - "Zdrowo jem, więcej wiem" - październik

Grupa "Tygrysów" przystąpiła do projektu "Zdrowo jem, więcej wiem", dzięki któremu zdobywa wiedzę na temat zdrowego stylu życia w szczególności o zdrowym odżywianu i aktywności fizycznej. Dzieci poznawały smaki owoców egzotycznych za pomocą zmysłów: dotyku, zapachu i smaku.

   

 

Projekt "Śniadanie daje moc" - listopad

Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie "Śniadanie daje moc", który ma na celu uświadomienie dzieciom ważnej roli śniadania oraz promowanie zdrowego odżywiania.

   

 

XI Przegląd mody ekologicznej - listopad

Jak co roku nasze przedszkole zorganizowało Przegląd Mody Ekologicznej w Domu Kultury przy ulicy Osmeckiego, podczas którego dzieci z różnych przedszkoli zaprezentwały piękne stroje wykonane z materiałów odzyskanych w ramach recyklingu. Nasze przedszkole reprezntowały dzieci z grup "Smerfów", "Skrzatów" i "Tygrysów" .

   

 

Konkurs "Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola" - listopad

Dzieci z grupy III, V i VI wzięły udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt.: "Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola". W kategorii dzieci sześcioletnich drugie miejsce zdobyła Ania z grupy III, a wyróżnienie otrzymały Marysia z grupy III i Nadia z grupy V.

 

 

Aerobik przedszkolaka - listopad

28 listopada w MDK odbył się VI Międzyprzedszkolny przegląd muzyczno-ruchowy "Aerobik Przedszkolaka" organizowany przez Przedszkole Nr 12 w Rzeszowie. Piękny układ taneczny przygotowała grupa "Tygrysów".

   

 

Piramida Zdrowia - grudzień

W ramach poznawania zdrowych nawyków żywienia, grupa "Skrzatów" wzięła udział w zajęciach edukacyjnychm na których poznawała piramidę żywienia. Po pogadance dzieci z pomocą pani nauczycielki wykonały wspólną pracę plastyczną, która na codzień wisi w ich sali i przypomina o tym jak należy się prawidłowo odżywiać.

 

VI Mistrzostwa Rzeszowa Przedszkolaków w halowej piłce nożnej - styczeń

W dniach 21-21 stycznia odbyły się VI Mistrzostwa Rzeszowa Przedszkolaków w halowej piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta. Tymek, Borys i Adaś z grupy Smerfów oraz Lila, Tobiasz Ch., Tobiasz M. i Olek z grupy Tygrysów dzielnie walczyli na boisku.

   

 

Program "Aktywny przedszkolak" - styczeń

Nasze sześciolatki od stycznia uczestniczą w programie "Aktywny przedszkolak". W każdy poniedziałek odbywają się zajęcia ruchowe mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

   

 

Owocowo - warzywne szaszłyki - luty

W ramach promowania zdrowego odżywiania Skrzaty wzięły udział w zajęciach kulinarnych na których same zrobiły szaszłyki z marchewki, jabłka, kalarepki i pomarańczy. A następnie ze smakiem je skonsumowały.

   

 

Turniej sportowy w Szkole Podstawowej nr 22 - luty

Grupy "Smerfów" i "Tygrysów" wzięły udział w zawodach sportowych gdzie konkurowły ze starszakami z innych rzeszowkich przedszkoli podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 22.

   

 

Spotkanie z lekarzem - marzec

Grupy "Zajączków" i "Skrzatów" spotkały się z panią radiolog, która najpierw opowiedziała nam o swoim zawodzie, zaprezentowała stetoskop, fartuch oraz wyjaśniła co to są zdjęcia rentgenowskie, a nastepnie opowiedziała jak należy dbać o higienię i prawidłowo myć ręce.

   

 

Projekt "Czyściochowe Przedszkole" - marzec

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Czyściochowe Przedszkole", w ramach którego najstarsze grupy poznają zasady prawidłowego dbania o higienę. Grupa "Smerfów" realizując pierwszy moduł dowiedziała się jak dbać o czystość rąk. Pod koniec zajęć wszyscy otrzymali pamiątkowe dzienniczki, do których będą wklejać naklejki po każdym module.

   

 

 

 

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 28 w Rzeszowie
  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5
  35-509 Rzeszów
 • 17 7483370 dyrektor
  17 7483372 księgowość
  17 7483374 intendent

Album fotograficzny