Przegląd Mody Ekologicznej

    • Regulamin

    •  

      

     XIII MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD

     MODY EKOLOGICZNEJ

      

     Organizator: Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

      

     Cele przeglądu:

     - kształtowanie proekologicznych postaw,

     - podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej,

     - propagowanie idei czystego środowiska

     - zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na konieczność ochrony środowiska naturalnego poprzez własną aktywność, zachowanie i postępowanie.

     - tworzenie warunków do podejmowania działalności twórczej.

     - budzenie zainteresowania sztuką poprzez wykonanie strojów i ich pokaz,

     - poznanie własnego ciała i własnych możliwości poprzez występy przed publicznością

      

     Termin: 25 październik 2023, godz. 9:30

      

     Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie – budynek  MDK, ul.I.Osmeckiego 51

      

     Zasady uczestnictwa:

     1. Pokaz przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych 5 i 6-letnich.

     2. Liczba uczestników – maksymalnie 25 uczestników z placówki przedszkolnej.

     3. Wymagany podkład muzyczny (płytka CD, którą należy dostarczyć do PP 28 do 16 października, lub  akompaniament na instrumencie). Występ można wzbogacić komentarzem słownym. 

     4. Prezentacja i opis strojów według własnych  pomysłów:    planowane przejście wzdłuż sceny (wyznaczony wybieg),   możliwa  prezentacja układu ruchowego na tle muzyki- według uznania.

       - czas trwania występu: 3-7minut.

     5. W tegorocznym pokazie  wykorzystujemy  wszystkie rodzaje surowców wtórnych.

     6. Zdjęcia z pokazu mody ukażą się na stronie internetowej P.P.Nr 28 (ppnr28.edupage.org).

     7. Przewidziane podziękowania i upominki dla wszystkich uczestników.

     8. Uczestnictwo w pokazie należy potwierdzić wypełniając kartę zgłoszenia (określając liczbę uczestnikówczas trwania występu) drogą elektroniczną , w terminie do 16 października 2023 r.

     sekretariat@pp28.resman.pl

     Telefon: 17 7483370, 74

     Osoby odpowiedzialne:

                M. Kłos, A.Danowska                        

     SERDECZNIE    ZAPRASZAMY