• Ważne ogłoszenie

     • W związku obostrzeniami spowodowanymi nasileniem pandemii oraz licznymi zgłaszanymi przez rodziców zachorowaniami na Covid-19 proszę w miarę możliwości  o przyprowadzanie i wybieranie dzieci w godzinach pracy oddziałów, by dzieci nie mieszały się między grupami. Jeśli możliwe jest szybsze wybieranie dzieci bardzo proszę o taką postawę. Przypominam o zasadzie DDM oraz niezwłocznym opuszczaniu budynku przez rodziców/opiekunów po przebraniu dziecka i przestrzeganiu zasady: jeden opiekun do dziecka. Proszę  o odpowiedzialną postawę w czasie oczekiwania na wynik testu czy też kwarantanny/izolacji oraz informowanie dyrektora o pozytywnych wynikach w celu podjęcia odpowiednich działań w Przedszkolu. Godziny pracy oddziałów:

      grupa I – od godz. 7.00 do godz. 17.00

      grupa II – od godz. 7.30 do godz. 15.30

      grupa III – od godz. 6.30 do godz. 16.30

      grupa IV - od godz. 7.30 do godz. 15.30

      grupa V –  od godz. 7.00 do godz. 17.00

      grupa VI – od godz. 7.00 do godz. 16.00