• Ważne informacje dla Rodziców

     •  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA
      OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

      Drodzy Rodzice,
      od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

      Oto kilka najważniejszych zasad:

      – do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

      – Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15. 

      – prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:
      Gr.I 7.00 – 17.00
      Gr.II 7.30 – 15.30
      Gr.III 6.30 – 16.30
      Gr.IV 7.30 – 15.30
      Gr.V 7.00 – 17.00
      Gr.VI 7.00 – 16.00

      – rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny holl, szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:
      1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
      odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
      4 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.

      – w krótkim czasie, nie przekraczającym 5-6 minut należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuść budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości dystansu społecznego,

      – pracownik przedszkola zaprosi dziecko i odprowadzi dziecko pod opiekę nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

      – przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest zabronione

      – rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 

      – dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.

      – zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka z przedszkola.

      Ponadto:

      Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  Aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w  Publiczny Przedszkolu Nr 28 w Rzeszowie w czasie zagrożenia epidemicznego. 

      Rodzice/prawni opiekunowie przed rozpoczęciem roku szkolnego, najpóźniej w dniu 1 września, powinni dostarczyć do przedszkola podpisane  upoważnienie do odbioru dziecka, oświadczenie o przetwarzaniu wizerunku, zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka oraz oświadczenie Rodziców w okresie pandemii. Druki można pobrać ze strony internetowej lub w przedszkolu, codziennie w godzinach 7:00-15:00.

      Od 28 sierpnia 2020 r. będzie można uzyskać informację na temat grupy, do której dziecko zostało przyjęte oraz wychowawców prowadzących daną grupę. Rodzice dzieci nowych będą mogli odebrać indywidualne karty czytnikowe (koszt 14 zł/karta) do zliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz zamówić dodatkowe. W tym celu należy zgłosić się do przedszkola osobiście.

      Pomiaru temperatury dziecko będzie miało dokonywane w sali w godzinach porannych. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C) lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu odebrania dziecka z placówki.

      Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji.

      Przypominamy o obuwiu zmiennym dla każdego dziecka.

      Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o codzienną higienę.

      Rodzice, których dzieci będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie od 1 września 2020r. są zobowiązani  do uzupełnienia dokumentów zamieszczonych na stronie i przyniesienie do placówki w pierwszym dniu pobytu.

      Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

      Joanna Giebel – Dyrektor Przedszkola

      Upoważnienie_do_odbioru_dziecka

      Zgoda_na_pomiar_temperatury_ciała_dziecka

      Zgoda_wizerunek_dziecka

      Oświadczenie_Rodziców_w okresie_pandemii

      Aktualizacja_wytyczne_GIS

     • RADY NA PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

      • Stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania,
      • Nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, (przekazujesz im wtedy swoje lęki),
      • Przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić,
      • Nie wyręczaj dziecka nawet, gdyby wykonywało określone czynności niezdarnie i długo,
      • Jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, postarajcie się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata (rozstanie z nim jest często mniej bolesne),
      • Staraj się  w miarę możliwości  skracać czas pobytu małego dziecka w przedszkolu  do 4-5 godzin (gdy dziecko już się przyzwyczai,  możesz go wydłużyć),
      • Pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania, uprzedź dziecko, że gdy pobrudzi lub zmoczy ubranie, może przebrać się  w czyste. Jeśli dziecko zabrudzi ubranie nie miej do niego pretensji i staraj się  nie krytykować dziecka,
      • W rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślać jego  dobre  strony, ale nie odbieraj dziecku prawa do własnej oceny życia przedszkolnego. 
      • Dobrze jest pozwolić dziecku się wyżalić, wysłuchać jego relacji, podtrzymać je na duchu.
      • Warto też rozpoznać trudne sytuacje i podkreślać, że podczas  nieobecności  mamy/taty dziecko powinno szukać pomocy u swoich pań.

                     

      Wszystkim Rodzicom naszych nowych przedszkolaków życzymy spokojnych pierwszych dni,

      pamiętajcie Państwo, że od Waszej postawy zależna jest również szybka adaptacja dzieci

      do warunków przedszkolnych. To dla dzieci duża zmiana, nowy etap życia.

      Nam również na tym zależy, więc wspólnymi działaniami damy radę. 

     • Niezbędnik Malucha czyli co nam będzie potrzebne.

     • Dla rodziców dzieci z grupy I.

       

      1. kocyk polarowy ( wymiary ok. 160 x 120 cm) – możliwość leżakowania
      2. pantofle
      3. zapasowa bielizna na zmianę ( na półkę w szatni)
      4. chusteczki higieniczne do nosa
      5. chusteczki mokre

           Wyprawkę zostawiają Państwo w przedszkolu - każde dziecko ma w szatni swoją półkę oznaczoną znaczkiem i podpisaną, tam zostawia swoją odzież wierzchnią i ubranka zapasowe. Chusteczki, kocyk polarowy zostawia się w swojej sali.

          W związku z restrykcjami dotyczącymi COVID-19 i wytycznymi przeciwepidemicznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, dzieci nie mogą wnosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Nie przynoszą również wody i innych napojów - wszystkie dzieci mają dostęp do wody w swoich salach.