• Ogłoszenie

     • Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych do  Publicznego Przedszkola Nr 28 
      w Rzeszowie

      Szanowni Państwo,
      Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w roku szkolnym 2020/2021 nie odbędą się
      w naszej placówce zajęcia adaptacyjne ani zebranie organizacyjne dla Rodziców.

      Nowo przyjęte dzieci będą uczęszczać do grupy I i II.

       Każda z grup będzie prowadzona przez 2 nauczycielki

      i pomoc nauczyciela.

      Listy przynależności do poszczególnych grup będą dostępne w placówce w dniach 28 i 31.08.2020r.