Nawigacja

Nasze dokumenty

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 28 w Rzeszowie na rok szkolny 2019/2020

Plan Pracy

Publicznego Przedszkola Nr 28

w Rzeszowie

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

Zadanie 1

Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.

Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

Zadanie 2

Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznawanie polskich tradycji i zwyczajów, uwrażliwianie na piękno polskiej muzyki poważnej i ludowej. Wzmacnianie postaw patriotycznych u najmłodszych, poznawanie historii Polski i symboli narodowych.

Zadanie 3

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowego odżywiania, dbania o zdrowie własne i innych, wyrabianie nawyków higieny osobistej i życia codziennego.

 

 

 

Zadanie 1

Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.

Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

Lp.

Formy realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Stwarzanie okazji  umożliwiających liczenie obiektów w sytuacjach życia codziennego adekwatnie do możliwości intelektualnych dzieci ( np. w ogródku przedszkolnym, na spacerze ,  w ciągu całego dnia pobytu dziecka-  liczenie kroków, drzew,  kamieni, kwiatów, klocków, sprzętów).

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

2.

Zorganizowanie „Kącika Małego Matematyka”.  Systematyczne wyposażanie w różnorodne materiały, liczmany, patyczki, pestki, kasztany, kamyki, muszelki   i inne wykorzystywane w codziennych zajęciach i zabawach.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

3.

Organizowanie zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych z wykorzystaniem laptopa w celu rozwijania zainteresowań technologią komputerową.

 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej do poszerzania kompetencji matematycznych .

Dwa razy w roku

 

 

 

Cały rok wg potrzeb dzieci, tematów i  pomysłów zajęć

Chętne nauczycielki

 

 

Nauczycielki starszych grup

4.

Umieszczenie na tablicy informacyjnej i stronie www dla rodziców artykułów, ciekawostek ,wiadomości i sposobów dotyczących  rozwijania kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym.

Cały rok

E.Skrabut

A.Danowska

M.Zdeb

5.

Organizowanie zabaw tematycznych z wykorzystaniem imitacji monet i banknotów  np. w sklep z zabawkami, spożywczy, stragan, cukiernię, kwiaciarnię, itp.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

6.

Tworzenie różnego rodzaju własnych kalendarzy , np.: "Poznajemy dni tygodnia", "Kalendarz pogody", "Urodziny w przedszkolu". Dostrzeganie rytmicznych następstw dni i nocy, pór roku podczas codziennej obserwacji przyrody.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

7.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu samodzielne tworzenie łamigłówek, układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych, wymyślanie gier planszowych związanych z realizowaną tematyką tygodniową lub miesięczną.

Cały rok

Nauczycielki starszych grup

8.

Wykorzystywanie gier dydaktycznych,( domino ,geoplan, figury geometryczne, karty logiczne, kostki, obrazki itp.)oraz  historyjek obrazkowych w celu dostrzegania związków przyczynowo -skutkowych.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

9.

Wzrost kompetencji matematycznych poprzez realizację zgodną z założeniami  programu „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

10.

Diagnozowanie umiejętności dzieci. Wspieranie dzieci wykazujących szczególne zdolności matematyczne oraz mających problemy z opanowaniem realizowanych treści. Informowanie rodziców o postępach i potrzebach w zakresie rozwoju kompetencji matematycznych ich dzieci.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

11.

Realizacja treści programu „Kodowanie i odkodowywanie czyli matematyka na dywanie” opracowanego przez dyr. J .Giebel i R. Smyczyńską. Wykorzystanie pomocy dydaktycznej w formie planszy do kodowania.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

12.

Aktywne łączenie różnych form aktywności                   ( ruchowa, estetyczna, językowa) w rozwijaniu kompetencji matematycznych. Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy wg Klanzy, aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, M. Bogdanowicz „ W co się bawić z dziećmi”, opowieści matematycznych.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

13.

Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców w formie pracy w grupach- opracowanie np. gier planszowych lub zabawy matematycznej i przeprowadzenie jej z uczestnikami spotkania.

1 x w roku

Chętne nauczycielki

14.

Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno-matematycznego dla dzieci i rodziców pt. „Geometryczne ufoludki”- dzieci młodsze. Dla dzieci starszych „Cyferkowe ludziki”

 

 

 Luty/ marzec

Nauczycielki grupy III i V L.Borkowska 

A.Lesiak

K.Fudali

15.

Matematyczne podchody w ogrodzie przedszkolnym- poszukiwanie ukrytego skarbu według matematycznych wskazówek( np. idź 3 kroki do przodu, 5 w prawo, 10 w lewo itp.)

Kwiecień/maj

Nauczycielki grup III, IV, V,VI

16.

Doskonalenie warsztatu pracy- udział w szkoleniach z zakresu edukacji matematycznej.

Rada Pedagogiczna szkoleniowa  „Kodowanie na dywanie”.

W ciągu roku

 

8.X godz.16.30

Chętne nauczycielki

Wszystkie nauczycielk

 

 

 

Zadanie 2

 

Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznawanie polskich tradycji i zwyczajów, uwrażliwianie na piękno polskiej muzyki poważnej i ludowej. Wzmacnianie postaw patriotycznych u najmłodszych, poznawanie historii Polski i symboli narodowych

 

Lp.

Formy realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1

Przybliżanie dzieciom muzyki poważnej polskich kompozytorów – F.Chopin, H.Wieniawski, W.Kilar, K.Penderecki.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

2

Nauka polskich tańców ludowych, regionalnych (Rzeszowiak). Prezentowanie ich podczas uroczystości i występów.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

3

Zapoznawanie dzieci z polskimi tradycjami (zwyczaje ludowe okołoświąteczne)

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

4

Zabawy naszych babć i dziadków – zapoznawanie dzieci z polskimi zabawami ludowymi

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

5

Zaznajamianie dzieci z symbolami narodowymi: hymn, godło, flaga, herby miast.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

6

Propagowanie literatury polskiej i legend, baśni i wierszy polskich autorów. Wykorzystywanie utworów w inscenizacjach, prezentowanie podczas występów i uroczystości

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

7

Przeprowadzenie apelu lub inscenizacji z okazji 11 listopada.

listopad

Nauczycielki grup starszych

8

„Polska – nasza piękna ojczyzna” – turniej wiedzy o kraju. Zaproszenie do udziału starszych grup przedszkolnych z zaprzyjaźnionych przedszkoli.

kwiecień, maj

M.Zdeb
A.Danowska

9

„Śmieszne wiersze” – prezentacja inscenizacji wg tekstów polskich autorów. Zorganizowanie występów dla grup młodszych.

styczeń

Nauczycielki z grup III, V i VI

10

Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Mapa Polski” dla dzieci i rodziców z wszystkich grup.

marzec, kwiecień

A.Trojniar
J.Kogut

11

Historyczne miejsca Rzeszowa – zwiedzanie starówki miasta podczas wycieczek

maj, czerwiec

Nauczycielki z grup średnich i starszych

 

 

Zadanie 3

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowego odżywiania, dbania o zdrowie własne i innych, wyrabianie nawyków higieny osobistej i życia codziennego.

 

Lp.

Formy realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1

Zachęcanie dzieci do spożywania warzyw i owoców poprzez zajęcia praktyczne (wspólne przyrządzanie sałatek, surówek, deserów) i spożywanie ich wspólnie.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

2

Wykonanie plakatu „Szkodliwe produkty”. Uświadomienie dzieciom potrzeby powstrzymywania się od jedzenia i picia produktów szkodliwych dla zdrowia (napoje gazowane, słodycze, chipsy, fast foody)

II semestr

Nauczycielki grup II, III, IV, V i VI

3

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny „Owoce i warzywa – przyjaciele naszego zdrowia”

listopad

K.Jakubiec
E.Skrabut

4

Wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego i higienicznego spożywania posiłków na podstawie działań praktycznych, literatury dziecięcej, inscenizacji, piosenek i ilustracji.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

5

Prezentacja( tablica multimedialna)  dla dzieci i chętnych rodziców na temat zdrowego odżywiania

kwiecień

A.Danowska

6

Przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów związanych z aktywnością narządów zmysłów: wzrok, węch, dotyk, słuch i smak.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

7

Propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizowanie zajęć ruchowych  z wykorzystaniem różnorodnych metod twórczych (W.Sherborne, C.Orffa, R.Labana, Kniessów)

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

8

Prowadzenie kącika dla rodziców w formie gazetki informacyjnej o rodzinnych imprezach rekreacyjno-sportowych na terenie Rzeszowa (rajdy piesze, rowerowe, pikniki sportowe)

Cały rok

K.Fudali
A.Lesiak

9

Uczestnictwo w zawodach sportowych i konkursach sprawnościowych w przedszkolu i poza nim

Cały rok

Nauczycielki grup starszych

10

Umożliwienie dzieciom pobytu na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

11

Rozwijanie czynnej postawy dzieci w zapobieganiu chorobom. Seria zajęć wokół tematu zdrowia, jego ochrony, walki z chorobami – wykorzystywanie literatury, piosenek i inscenizacji

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

12

Przeprowadzenie zajęć, sytuacji edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem oraz wypoczynkiem zimowym na śniegu i lodzie

grudzień, czerwiec

Wszystkie nauczycielki

13

Zapoznawanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy. Rozmowy na temat niewłaściwych zachowań prowadzących do wypadków. Spotkanie z policjantem.

październik

Wszystkie nauczycielki
A.Danowska
M.Zdeb

14

Zorganizowanie konkursu wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Znajomość znaków drogowych i numerów alarmowych.

listopad

Nauczycielki grup III, V, VI
A.Lesiak
L.Borkowska

 

 

 

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 28 w Rzeszowie
    ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5
    35-509 Rzeszów
  • 17 7483370 dyrektor
    17 7483372 księgowość
    17 7483374 intendent

Album fotograficzny