Nawigacja

Przegląd Mody Ekologicznej

Regulamin

 

 

XI MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD

MODY EKOLOGICZNEJ

 

Organizator: Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

 

Cele przeglądu:

- kształtowanie proekologicznych postaw,

- podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej,

- propagowanie idei czystego środowiska

- zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na konieczność ochrony środowiska naturalnego poprzez własną aktywność, zachowanie i postępowanie.

- tworzenie warunków do podejmowania działalności twórczej.

- budzenie zainteresowania sztuką poprzez wykonanie strojów i ich pokaz,

- poznanie własnego ciała i własnych możliwości poprzez występy przed publicznością

 

Termin: 14 listopad 2019 r. godz. 930

 

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie – budynek  MDK, ul.I.Osmeckiego 51

 

Zasady uczestnictwa:

1. Pokaz przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych 5 i 6-letnich.

2. Liczba uczestników – maksymalnie 25 uczestników z placówki przedszkolnej.

3. Wymagany podkład muzyczny (płytka CD, którą należy dostarczyć do PP 28 do 8 listopada, lub  akompaniament na instrumencie). Występ można wzbogacić komentarzem słownym. 

4. Prezentacja i opis strojów według własnych  pomysłów:    planowane przejście wzdłuż sceny (wyznaczony wybieg),   możliwa  prezentacja układu ruchowego na tle muzyki- według uznania.

  - czas trwania występu: 3-7minut.

5. W tegorocznym pokazie  wykorzystujemy  wszystkie rodzaje surowców wtórnych.

6. Zdjęcia z pokazu mody ukażą się na stronie internetowej P.P.Nr 28 (ppnr28.edupage.org).

7. Przewidziane podziękowania i upominki dla wszystkich uczestników.

8. Uczestnictwo w pokazie należy potwierdzić wypełniając kartę zgłoszenia (określając liczbę uczestnikówczas trwania występu) drogą elektroniczną lub telefonicznie, w terminie do 8 listopada 2019 r.

sekretariat@pp28.resman.pl

Telefon: 17 7483370, 74

Osoby odpowiedzialne:

           M. Kłos, E. Skrabut, A.Danowska                        

SERDECZNIE    ZAPRASZAMY

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 28 w Rzeszowie
    ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5
    35-509 Rzeszów
  • 17 7483370 dyrektor
    17 7483372 księgowość
    17 7483374 intendent

Album fotograficzny