•  

     ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

     (plik PDF)

      

      

     Cel priorytetowy:

     1. Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu

     2. Wspomaganie odporności emocjonalnej dzieci

      

      

      

     Aktywność ruchowa jest charakterystyczną cechą dziecka wieku przedszkolnego, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Ruch dla dziecka jest zaspokojeniem jego naturalnej potrzeby, daje szanse rozwoju tężyzny fizycznej, jest źródłem radości, odprężenia oraz wyładowania energii.

     Rozwijanie sprawności ruchowej przejawia się w zabawach ruchowych. Mają one na celu: rozwijać umiejętność współdziałania w zespole, wyzwalać inicjatywę i samodzielność, podnosić stan zdrowotny, doskonalić sprawności takie jak: chód, bieg, podskok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód.

     Wiedząc, że najbardziej korzystny dla organizmu ludzkiego jest wypoczynek aktywny, zawierający dużo ruchu i ćwiczeń fizycznych prowadzimy w pracy z dziećmi wiele zabaw ruchowych, usprawniających  motorykę i poprawiających sylwetkę dzieci.

     W ciągu całego roku organizujemy dzieciom zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, budząc w nich przekonanie, że świeże powietrze służy zdrowiu, chroni przed chorobami i hartuje organizm. W tym celu prowadzimy zestawy zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym, wykorzystując naturalne przeszkody terenowe bieg między drzewami, podskoki do gałęzi itp.

     W zestawy zabaw ruchowych wplatamy ćwiczenia korekcyjne na kolana koślawe i płaskostopie występujące u naszych wychowanków. Już od najmłodszych lat wdrażamy swoich wychowanków do utrzymania prawidłowej postawy w siadzie, staniu i leżeniu. Dbamy o zapewnienie dzieciom mebli dostosowanych do ich wzrostu, biorąc pod uwagę odpowiednią wysokość krzesełka i stolika.

     Aby ćwiczenia i zabawy ruchowe dostarczały dzieciom wiele radości i stały się dla nich atrakcyjne, stosowałyśmy różnorodne przybory, ciekawe metody (metodę W. Sherborne, ćwiczenia P. Dennisona- Kinezjologia edukacyjna) i podkład muzyczny: muzykę dyskotekową, poważną- do ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych.

      

      

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/173/img001.jpg      http://ppnr28.edupage.org/photos/album/173/img002.jpg

      

      

     Nauczycielki z poszczególnych grup, wykonały niestandardowe pomoce do ćwiczeń  gimnastycznych wykorzystując butelki plastikowe, kubeczki po jogurtach, co uatrakcyjniało zajęcia ruchowe.

      

     Realizując zagadnienia dotyczące aktywności ruchowej w lutym dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w Turnieju Halowej Piłki Nożnej, zachęcając ich w ten sposób do aktywności ruchowej, niezbędnej do prawidłowego rozwoju ich organizmu, sprawności umysłowej i dobrego samopoczucia.

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/161/img001.jpg   http://ppnr28.edupage.org/photos/album/161/img003.jpg

      

      

      

     W styczniu, chętne dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Zimowa Spartakiada” zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 22 w Rzeszowie. Celem tego konkursu było propagowanie sportów zimowych i aktywności ruchowej o tej porze roku. W tym konkursie mieliśmy laureata który otrzymał nagrodę za swoją pracę.

      

      

      

      

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/172/img001.jpg    http://ppnr28.edupage.org/photos/album/172/img008.jpg

      

     Konkurs plastyczny „Aktywnie i sportowo spędzamy wolny czas” zorganizowany przez Publiczne Przedszkolne nr 23 w Rzeszowie wzbudził wśród dzieci również zaciekawienie i dzięki temu wykonane prace zostały zauważone i wyróżnione.

     W lutym nasze przedszkole zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Wszyscy mamy fajne minki bo zjadamy witaminki”. Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4-latki oraz 5 i 6-latki. Wszystkie chętne dzieci wzięły w nim udział. Najładniejsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone.

      

      

     W marcu nasi wychowankowie wzięli udział w „Turnieju sportowym Reksia” podczas którego rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych np. biegach, rzutach do celu, sztafetach.

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/181/img002.jpg   http://ppnr28.edupage.org/photos/album/181/img004.jpg

      

      

      

     Również w marcu Publiczne Przedszkole nr 24 zorganizowało konkurs recytatorski pt. „Przedszkolak przyjacielem i opiekunem przyrody”. Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tym konkursie, prezentując wiersze o tematyce przyrodniczej. Osiągnięciem naszym było zdobycie II miejsca.

      

       

      

     W kwietniu jak każdego roku odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 22 w której mogliśmy uczestniczyć w zabawach ruchowych przygotowanych specjalnie dla naszych wychowanków. Udział w zabawach zorganizowanych w dużej Sali gimnastycznej sprawia wiele radości i daje możliwość aktywnego wypoczynku.

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/165/img001.jpg    http://ppnr28.edupage.org/photos/album/165/img004.jpg

      

      

     Wiosną zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców połączone z aktywnym działaniem dzieci i rodziców. Wspólne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych dawało radość dzieciom i rodzicom.

      

      

     W ramach współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego, dzieci z naszego przedszkola miały możliwość uczestniczenia w musztrze zaprezentowanej przez uczniów tejże szkoły. Mogły też osobiście wziąć udział w tego typu zajęciach i sprawdzić swoje możliwości fizyczne.

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/198/img017.jpg     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/198/img010.jpg  

      

     W miesiącu maju przeprowadziliśmy turniej sportowy dla naszych przedszkolaków. W ogrodzie przedszkolnym przygotowaliśmy tor przeszkód dzięki któremu reprezentanci grup mogli rywalizować w konkurencjach sprawnościowych.

      

     W czerwcu  przedszkolaki wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tanecznym „Na wakacje”. Aktywność ruchowa tak bardzo ważna dla naszego organizmu mogła być połączona z muzyką dając bardzo dobre efekty.

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/132/img004.jpg   http://ppnr28.edupage.org/photos/album/132/img005.jpg

      

     Aktywność ruchowa to nie tylko zabawy i ćwiczenia ruchowe, to również umiejętność spędzania i organizowania sobie czasu wolnego, w formie aktywnej: spacery, wycieczki i sport. To dzięki nim dziecko przebywając przez dłuższy czas na powietrzu w dobrych warunkach klimatycznych staje się radosne i odpręża się psychicznie i fizycznie. Dlatego w pracy ze swoimi dziećmi organizowałyśmy wiele spacerów i wycieczek.

      

      

     W czerwcu dzieci z najstarszych grup wiekowych uczestniczą w wycieczkach autokarowych zorganizowanych w ciekawe miejsca. Wyjazd do Leśnej Woli był okazją do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Zabawy i gry sportowe, jazda konna dorożką na długo pozostaną w pamięci naszych wychowanków.

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/83/img008.jpg    http://ppnr28.edupage.org/photos/album/83/img014.jpg

      

     Ponadto do działań prozdrowotnych włączaliśmy rodziców, organizując w czerwcu „Piknik rodzinny”, na którym  odbywały się rozgrywki sportowe. Tego typu imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rodziców.

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/84/img003.jpg   http://ppnr28.edupage.org/photos/album/84/img005.jpg

      

     W gazetce dla rodziców zamieszczałyśmy artykuły zachęcające rodziców do prowadzenia „Zdrowego stylu życia” i aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem.

     •  „Dbaj o prawidłową postawę twojego dziecka. Wady postawy”- opis, charakterystyka wad postawy. Zalecenia i przeciwwskazania;

     •  „Co to jest zdrowy styl życia?”- wyjaśnienie pojęć wychowanie zdrowotne, zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne;

     •  „Ruch to zdrowie, ruch to życie”- opis form aktywności ruchowej w przedszkolu. Wpływ ruchu na samopoczucie dziecka. Zdjęcia zabaw ruchowych w przedszkolu. Sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną;

     • „Dopasuj sport do potrzeb dziecka” – prezentacja różnego rodzaju sportów dostosowanych do wieku dziecka.

      

      

      

     Tempo rozwoju dziecka jest bardzo szybkie, zarówno w sensie psychicznym jak i fizycznym. Zmienia się w tym okresie zakres i rodzaj stosunków interpersonalnych. Zwiększa się potrzeba obcowania z innymi dziećmi. Chęć zaistnienia w grupie, zdobycie odpowiedniej funkcji, prestiżu wymaga od dziecka niezwykłej zręczności, umiejętności dostosowania się do sytuacji i miejsca. Dobrze jest jeśli wszystkie procesy rozwojowe przebiegają dynamicznie i harmonijnie.

     Dzięki zajęciom prowadzonym pod kątem zdrowia psychofizycznego, starałyśmy się przygotować dzieci do radzenia sobie w różnych sytuacjach , nabycia przez nich umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nauczenia ich że zdrowie w dużej mierze zależy od nich samych.

      

     Prowadziłyśmy zajęcia przygotowując dziecko aby:

     - potrafiło rozpoznawać swoje mocne i słabe strony

     - świadomie przeżywało swoje emocje

     - potrafiło radzić sobie z emocjami nie szkodząc innym

     - wiedziało co jest dobre, a co szkodzi zdrowiu

     - nauczyło się odmawiania w sytuacjach niekorzystnych dla jego zdrowia

     - wiedziało jak zachowywać się w sytuacjach trudnych

     - potrafiło aktywnie słuchać oraz komunikować się z innymi

     - zrozumiało, że ludzie mają prawo różnić się między sobą

      

     Przykładowe tematyki zajęć które zostały zrealizowane w pracy z dziećmi:

      

     Temat: Co lubię robić, a czego nie lubię?  -  dzięki czemu dziecko potrafi wybrać to co sprawia mu przyjemność.

     • Co potrafię zrobić, a czego nie potrafię? – po zajęciach dziecko zna swoje możliwości  w zakresie wykonywania różnych zadań, działań i czynności.

     • Co umiem zrobić sam, a w czym potrzebuję pomocy? Czyjej? – po zajęciach dziecko wie do kogo powinno zwrócić się o pomoc w różnych sytuacjach i jak może pomóc sobie sam.

     • To właśnie ja – autoportret. – po zajęciach dziecko wie, że każdy jest inny i że dzieci różnią się miedzy sobą.

     • Moje marzenia. – po zajęciach dziecko zna różne rodzaje marzeń.

     • Jakie uczucia przeżywam w różnych sytuacjach? – po zajęciach dziecko zna podstawowe rodzaje uczuć(radość, smutek, złość, strach, zdziwienie)

     • Umiem okazywać własne uczucia i rozpoznawać objawy uczuć innych. – po zajęciach dziecko wie, że uczucia, które przeżywa może wyrazić za pomocą mimiki twarzy, gestów, postawy ciała i zachowania.

     • Jak radzimy sobie z przykrymi emocjami? – po zajęciach dziecko wie, że złość negatywnie wpływa na jego samopoczucie i na kontakty z otoczeniem, zna sposoby radzenia sobie ze złością.

     • Jakie są korzyści gdy pracujemy z innymi?- po zajęciach dziecko wie, że praca w grupie przynosi większe efekty niż praca indywidualna.

      

      

      

     Realizując zagadnienia dotyczące zdrowia psychofizycznego dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Podczas tych spotkań miały możliwość kontaktu z literaturą jako formą wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci.

      

      http://ppnr28.edupage.org/photos/album/80/img001.jpg    http://ppnr28.edupage.org/photos/album/80/img003.jpg

      

     W ciągu całego roku każdego dnia nauczycielki wykorzystywały bajki terapeutyczne oraz muzykę relaksacyjną jako sposób oddziaływania na emocje i zdrowie psychofizyczne dziecka.

      

     Ważnym elementem naszej współpracy z rodzicami było włącznie rodziców w Ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Chętni rodzice przynosili ulubione bajki swoich dzieci i czytali je przedszkolakom. Do tej akcji zapraszani byli również goście niezwiązani z przedszkolem, np.: listonosz, aktor, radny miasta Rzeszowa.

      

     http://ppnr28.edupage.org/photos/album/191/img004.jpg      http://ppnr28.edupage.org/photos/album/191/img007.jpg  

      

      

      

     Rodzice włączali się również w realizację zagadnień z edukacji zdrowotnej przygotowując ciekawe formy zajęć. Wykorzystanie inscenizacji do prezentacji wierszy pt. „Rzepka” i „Warzywa” dało dzieciom okazję do fascynacji literaturą w sposób bardzo przystępny i oglądowy.

      

      

      

       

      

      

     W gazetce dla rodziców zamieściłyśmy artykuły:

     - „Agresja wśród dzieci”- skąd się bierze i jak jej zapobiegać?

     - „Wpływ telewizji na rozwój dziecka”

     - „Komputer w życiu dziecka. Możliwości i ograniczenia”

     - „Czy powinniśmy się obawiać gier komputerowych?”

     - „Agresja w przedszkolu. Jak jej zaradzić?”

     - „Środki masowego przekazu. Agresja u dzieci.”

     - „Adaptacja dziecka do przedszkola”

      

     W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie zorganizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli i rodziców pt. „Dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej – jak rozpoznawać problem, jak wspierać rozwój dziecka.